Per har varit med i frihetsrörelsen sedan 1990-talet, bland annat var han aktiv i Frihetsfronten, anordnade Walk for Capitalism i Stockholm, startade anarkismnätverket Anarchism.net, var redaktionssekreterare för Svensk Linje samt grundade och var redaktör för det radikala nyhetsbrevet Svenska Libertarianskt Forum. Per är fellow vid amerikanska Mises Institute och sitter i styrelsen för Liberty International. Han innehar Records-Johnston-professuren vid Oklahoma State University där han forskar på och lär ut entreprenörskap och österrikisk ekonomi. Medarbetare i Skatt är stöld och medgrundare av Cospaia.

Artiklar av Per Bylund

Varför nöja sig med att tala vagt om tre vise män som ingen känner till, när det finns visa män med både namn, historia och läsvärda verk? Här introducerar vi några visheter från tre av den österrikiska skolans vise män: Carl Menger, Ludwig von Mises och Murray Rothbard.

Läs