Artiklar med etiketten nationalekonomi

Ekonomin följer lagar. Studiet av ekonomin handlar om att lära oss vilka dessa lagar är samt förstå hur de fungerar. Insikten om att människor handlar genom att var och en väljer och väljer bort hur dennes knappa resurser skall användas ger ekonomen förutsättningar att lyckas. Detta är första artikeln ur Per Bylunds ”Lär dig resonera om ekonomi -- en grundkurs”

Läs