Ett samarbete för fred, frihet och sund ekonomisk teori

Här samlas libertarianer till radikalt försvar av friheten och marknadsekonomin, samt för sanningssökande kring ekonomiska samband.

Fredlig samvaro är en princip och förloras om det görs avsteg från den. Sverige behöver röster som stödjer inställningen att all mänsklig aktivitet måste baseras på frivillighet för att samhället skall må bra. Friheten är för dyr för att stå utan ett kompromisslöst försvar.

Kunskapen om ekonomi som hittills samlats är livsiktig och behöver spridas och absorberas i det svenska folkdjupet. Ett samhälle som ignorerar sund ekonomisk teori är ett samhälle som går mot sin undergång.

Det som förenar oss som deltar i samarbetet Cospaia är att vi aldrig vänder oss till politik eller politiker när vi vill att något förändras eller för lösningar på problem vi ser. Detta av såväl principiella som pragmatiska skäl: Politik är per definition ett begränsande av frihet och staten är en förstörande kraft i samhället.

Vi kallar Cospaia för ett samarbete och strävar inte efter att göra det till en organisation. Projektet hålls samman av gemensamma idéer samtidigt som det rymmer ett vitt spann av åsikter och uppfattningar.

Vårt namn har vi tagit från den anarkokapitalistiska republiken Cospaia. Ett område som åtnjöt frihet och byggde välstånd under 385 år, mitt i Europa, omgivet av förtryckande stater.

Innehåll du kan förvänta dig att hitta här är utforskande samtal kring ekonomi och libertarianism. Brinnande försvar för friheten. Otyglad misstro mot staten. Passionerat ställningstagande för individens rättigheter och personliga ansvar. Ohämmat erkännande av samhällets välgörare; entreprenörerna. Lovsånger om arbetsdelningens bidrag till mänskligheten.

Vi hoppas även att du skall uppskatta vår respekt för, och kritiska undersökning av, det tänkande som stora filosofer och vetenskapsmän lämnat och fortsätter att lämna i arv till oss alla.

Perpetua et firma libertas.

Välkommen!

English - About Cospaia


Diskutera Cospaia på Twitter