Artiklar med etiketten demokrati

Samhället skapar värde genom att människor bearbetar naturen, samarbetar och idkar utbyte. Det gynnar alla som deltar. Staten äter värde. Den tar makten över människorna och parasiterar på det de skapar.

Läs

Staten förklär sig och sina övergrepp i termer och med ”lagar” som skall likna de som används för att reglera samvaron mellan privata individer. Något som egentligen inte låter sig göras eftersom stater inte uppstår ur individuella avtal, utan ur våld och hot, vilket är direkta kränkningar av individuell rätt.

Läs