Cospaia-affären – för dig som gillar fred, frihet och sund ekonomisk teori

I Cospaia-affären hittar du t-shirts med Cospaias symbol och motto. Handla för att du tycker det är snyggt och för att du tycker vårat budskap borde spridas.

Alla produkter i butiken säljs till självkostnadspris. Det är inte för att vi inte behöver pengar, utan för att vi vill att så många som möjligt skall välja att sprida kärlekens, fredens och frihetens budskap genom att klä sig i Cospaia-merch.

Perpetua et firma libertas

Bor du i USA? Kul för dig! Vi har en Cospaia-affär där också, för att du skall slippa alla de hinder som ”frihandelsavtalen” sätter upp:


Angående att stötta oss finansiellt. Vi har hyfsat låga kostnader för drift än så länge. Vi hanterar dem inom samarbetet. Vår största investering är vår tid av vilken vi lägger enormt mycket av till detta projekt. Om vårt kostnadsläge ändras, eller vi behöver pengar till någon specifik kampanj får du gärna vara redo med plånboken.


Berätta gärna om Cospaia-affären på Twitter