Per har varit med i frihetsrörelsen sedan 1990-talet, bland annat var han aktiv i Frihetsfronten, anordnade Walk for Capitalism i Stockholm, startade anarkismnätverket Anarchism.net, var redaktionssekreterare för Svensk Linje samt grundade och var redaktör för det radikala nyhetsbrevet Svenska Libertarianskt Forum. Per är senior fellow vid amerikanska Mises Institute och sitter i styrelsen för Liberty International. Han innehar Records-Johnston-professuren vid Oklahoma State University där han forskar på och lär ut entreprenörskap och österrikisk ekonomi. Medarbetare i Skatt är stöld och medgrundare av Cospaia.

Artiklar av Per Bylund

Ekonomin följer lagar. Studiet av ekonomin handlar om att lära oss vilka dessa lagar är samt förstå hur de fungerar. Insikten om att människor handlar genom att var och en väljer och väljer bort hur dennes knappa resurser skall användas ger ekonomen förutsättningar att lyckas. Detta är första artikeln ur Per Bylunds ”Lär dig resonera om ekonomi -- en grundkurs”

Läs