Artiklar med etiketten Människa

Murray Rothbard var en av 1900-talets stora ekonomer. Hans bok Man, Economy, and State förklarar hur ekonomin fungerar, från det allra mest grundläggande till det mest avancerade. I denna andra del av hans Människa, ekonomi och stat utvecklar Rothbard sin analys med fokus på just det mest grundläggande.

Läs