Förstår du utbud och efterfrågan – ett quiz

post-thumb

Inget ekonomiskt fenomen är så roligt att begripa som utbud och efterfrågan. När man förstår sig på priser lär man sig något man har användning av varje dag. Inget ont om den österrikiska konjunkturcykelteorin, men utbud och efterfrågan har man kanske ännu större praktisk nytta av. För att utöka vår kunskap har jag skapat ett quiz med tillhörande förklaringar.

1. När utbudet av en vara ökar kommer priset att…

1. Stiga

X. Sjunka

2. Stå kvar

Ja, den var enkel. Rätt svar är sjunka. Men det är alltid bra att nöta även det man känner sig säker på.

2. När utbudet av en vara ökar kommer mängden varor som köps och säljs att

1. Öka

X. Minska

2. Vara samma

Denna fråga kan färre svaret på instinktivt, men med lite tankeverksamhet kan vi hitta det. När utbudet är större kommer fler varor att erbjudas till ett lägre pris och fler köpare kommer därmed att tycka att priset är tillräckligt lågt för att de ska vilja köpa varan.

3. Om utbudet av en vara ökar samtidigt som efterfrågan på den minskar kommer…

1. Mängden som köps och säljs att öka

X. Mängden som köps och säljs att sjunka

2. Priset att sjunka

En något knepigare fråga. När utbudet av en vara ökar kommer mer att vara tillgängligt och villkoren för utbyte vara gynnsammare, vilket gör att fler varor köps och säljs. Men samtidigt minskar efterfrågan, vilket verkar i den motsatta riktningen. Vilken rörelse vinner över den andra? Ingen aning. I ekonomi är det många gånger vi inte kan säga något med säkerhet och då låter vi bli att säga något. Det vi däremot kan säga med säkerhet är att priset kommer att vara lägre, eftersom båda dessa rörelser trycker priset nedåt. Svaret är alltså 2.

4. En prisökning kan orsaka ett högre utbud som trycker ner priset till dess tidigare nivå

1. Ja

X. Nej

2. Nja

Nja är rätt svar på denna fråga. Det är sant att med ett elastiskt utbud, alltså ett utbud som rör sig med priset, kommer det större utbud som det högre priset frambringar att bromsa prisökningen. Men det kan inte helt omintetgöra prisökningen.

5. Varje prisökning gör säljaren rikare

1. Nej

X. Nä

2. Nix

Varje prisökning gör verkligen inte säljaren rikare. Det är en uppfattning som är lika vanlig som den är felaktig. Om säljarna alltid skulle tjäna pengar på att höja priser skulle de såklart konstant höja alla priser och varje vara skulle kosta stjärnstopp kronor. Att så inte är fallet beror på att för varje prishöjning säljer de färre varor och till slut säljer de så få varor att de förlorar pengar på att höja priserna.

6. Prisinflation orsakas av

1. Ett större utbud av pengar

X. En lägre tillgång på varor

2. En mindre efterfrågan på pengar

Såklart avslutas quizzet med en kuggfråga! Alla dessa tre orsakar prisinflation. Den allmänna prisnivån beror ju inte på bara en faktor, penningmängden, även om den är mycket omtalad, utan på relationen mellan utbudet och efterfrågan på pengar å ena sidan och utbudet och efterfrågan på varor å den andra.

Förhoppningsvis lärde du dig något av detta quiz och förstår lite mer av ekonomin! Om du vill diskutera någon fråga finns vi på Facebook eller Discord.


Cospaias veckobrev

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev, Budkavlen.


Vi skickar ut Budkavlen varje fredag morgon. Det innehåller de senaste artiklarna som publicerats på cospaia.se.