Cospaia fyller ett år

post-thumb

Cospaia har fyllt ett år. Jo, faktiskt. Så fort tiden går!

Den 11 augusti 2020 publicerades de första artiklarna på cospaia.se. Sedan dess har vi publicerat över 100 artiklar samtliga på svenska. De flesta av dem har skrivits av våra egna skribenter, men andra har också fått chansen att skriva och översätta. Våra artiklar har diskuterat allt mellan himmel och jord, men alltid med fokus på sund ekonomisk kunskap och en radikalt libertariansk syn på människan och samhället.

Cospaia.se är ett radikalt försvar av friheten och marknadsekonomin, samt för sanningssökande kring ekonomiska samband, som vi skriver på Om-sidan. Vi är detta och mycket mer. Men kärnan och syftet med sajten är att vi vill vara, är och tänker fortsätta att vara Sveriges ledande och mest radikala röst inom ekonomi och frihet.

Efter sommarutgivningen återtar vi nu den vanliga utgivningstakten. På tisdagar och fredagar kommer vi att publicera nya alster om ekonomi, filosofi och samhälle. Det betyder att vi under det kommande året kommer att publicera ytterligare drygt 100 artiklar som syftar till att bilda och radikalisera den svenska frihetsrörelsen.

Förhoppningsvis kan vi också övertyga en och annan om att friheten, både den personliga och den ekonomiska, är värd att både ta på allvar och att försvara. Till skillnad från andra ideal tål våra att synas under lupp. Vi anser oss inte veta bättre hur någon ska leva sitt liv och sätter inte upp regler för vad man får tycka och tänka, vad man får producera och handla med, vem man får älska eller var man får bosätta sig.

Den enda regeln är principen om ömsesidig respekt, icke-aggressionsprincipen: att ingen har rätt att med våld eller hot om våld tvinga någon annan eller ta sig rätt till annans egendom. Det är en enkel regel, som vi lär våra barn och som barnen förstår, men som vuxna ofta glömmer. Och även om vi inte glömt så kan det ofta vara svårt att se våldet när det är inbäddat i ett system som vi alla tvingas in under. Därför är det viktigt att vi alltid står rakryggade för att staten måste avskaffas. Inte sen eller steg för steg. Här och nu, utan förbehåll.

Detta kommer vi att fortsätta att diskutera och kräva. Och vi kommer att fortsätta att påvisa både orättfärdigheten i det system vi lever under och visa på det alternativ som finns: frihet. Vi kommer att göra detta i våra artiklar, med fortsatt utgivning på tisdagar och fredagar, men kommer också att utöka vår verksamhet. Det finns mycket spännande att se fram emot för det kommande året!

Vi kommer att fortsätta att sätta stickan till kärlekens, fredens och frihetens fyrbåk.


Gilla, dela och kommentera gärna på Twitter


Cospaias veckobrev

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev, Budkavlen.


Vi skickar ut Budkavlen varje fredag morgon. Det innehåller de senaste artiklarna som publicerats på cospaia.se.