Rapport från AERC

post-thumb

Varje år arrangerar Mises Institute i USA Austrian Economics Research Conference, en tvådagarskonferens helt dedikerad till österrikisk ekonomi. (Libertarianska diskussioner förpassas till Libertarian Scholars Conference.) Det är världens första och största konferens i österrikisk ekonomi som är lite av en “who’s who” inom sund ekonomi.

2024 års konferens gick av stapeln 22-23 mars med socialt mingel på kvällen den 21:a. Liksom alltid hölls konferensen i Mises Institutes fina lokaler i Auburn, Alabama. Man kan fråga sig hur 17 man kan ta sig till Alabama, men det är faktiskt förvånansvärt enkelt: man flyger till världens största flygplats (Atlanta) och tar därifrån flygbussen till Auburn.

Efter ett kort välkomsttal av Mises Institutes president Tom DiLorenzo och dess vicepresident för forskning tillika konferensgeneral Joseph T. Salerno, började konferensen med Henry Hazlitt Memorial Lecture av Ed Younkins. Talet diskuterade paralleller mellan österrikisk ekonomi och Ayn Rands lära objektivismen. Younkins tes var att de har mycket gemensamt men att de delvis fokuserar på olika saker - och därför kompletterar varandra. Österrikisk ekonomi saknar en moralisk teori, vilket objektivismen erbjuder. Och objektivismen saknar en sund ekonomisk teori, som österrikisk ekonomi har gott om.

Tom DiLorenzo hälsar välkommen

Därefter följde parallella sessioner (se konferensprogrammet här) där deltagare presenterade papers på flera teman. Följt av lunch och Friedrich A. Hayek Memorial Lecture, som i år hölls av Nicolas Cachanosky. Temat var dollarisering med fokus på olika strategier för att dollarisera Argentina.

Sedan ytterligare parallella sessioner innan J. Michael Oliver gav Murray N. Rothbard Memorial Lecture, som handlade om hans erfarenheter av att ha arbetat med Rothbard under 1970-talet - samt varför, enligt Oliver, både Rothbard och Rand hade njutit av 2024 snarare än förfasats över allt som pekar åt fel håll.

Dag två började med Ludwig von Mises Memorial Lecture och Murray Sabrin, som talade om en i stort bortglömd österrikare: managementteoretikern Peter Drucker. Snarare än att återge alla likheter mellan Druckers teorier (och även personliga kontakter mellan Drucker och österrikare) fokuserade Sabrin på en kontradiktion i Druckers diskussion som är svår att förstå: dennes förfäktande för en välfärdsstat (och välfärdsstatslösningar) trots sin i övrigt frihetliga inriktning.

Efter detta ytterligare parallella sessioner i två omgångar innan dagen avslutades med två paneler om South Royalton-konferensen. Denna konferens, som anordnades 1974 i den lilla staden South Royalton i Vermont av Institute for Human Studies, anses ofta vara den österrikiska skolans återuppståndelse. Förvisso fick Hayek Ekonomipriset 1974, men det var först senare. Denna konferens, där talarna framför allt var Israel Kirzner, Ludwig Lachmann och Murray Rothbard, samlade i stort sett alla som var österrikare på den tiden. Deltagarna höll därefter kontakten och fick vatten på kvarn eftersom de visste att de inte var ensamma - och därmed blev den startskottet för en rörelse. (Konferensen följdes av ytterligare två på samma tema.)

Presentationerna i South Royalton publicerades i en antologi med titeln Foundations of Austrian Economics 1976.

Första panelen bestod av flera av dem som deltog på konferensen 1974: Walter Block, Jack High, Randy Holcombe, Murray Sabrin och Joe Salerno. Peter Klein var moderator och försåg panelisterna med frågor om hur de fick reda på konferensen, vilka deras största minnen därifrån är osv.

Andra panelen bestod av en yngre generation österrikare - Per Bylund, Karl-Friedrich Israel, Jonathan Newman och Patrick Newman - som kommenterade på hur konferensen gjort skillnad. Och även vad konferensen förde med vad gäller nya inriktningar och - kanske - förändrade perspektiv inom österrikisk ekonomi.

Liksom varje år var konferensen en oerhört positiv och optimistisk tillställning, som dessutom visade på hur levande den österrikiska skolan fortfarande är - både vad gäller teoretiserande och applicerad forskning. Den som är intresserad av österrikisk ekonomi, även om det inte är ett forskningsintresse utan som konsument av dess teorier, rekommenderas att delta för det är en fantastisk upplevels. Nästa års konferens anordnas i mars 2025.


Cospaias veckobrev

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev, Budkavlen.


Vi skickar ut Budkavlen varje fredag morgon. Det innehåller de senaste artiklarna som publicerats på cospaia.se.