Vad är syftet med en centralbank?

post-thumb

Enligt modern mytologi kräver nationens ekonomi en centralbank att tygla marknadskrafterna. Utan en centralbank, som är sista utposten när bankerna tar på sig för stora risker och ekonomin går i kras, kommer ekonomin att drabbas av frekventa skiftningar mellan överhettning och ekonomisk kris. Det som står mellan oss och katastrof är alltså centralbanken.

Även om det är många som tror på denna mytologi så är den inte sann, varken historiskt eller praktiskt. I praktiken sysslar centralbanken med att upprätthålla skenet av att den inhemska valutan har värde, vilket man gör genom att justera växelkursen gentemot andra centralbanker, samt att finansiera staten utan att den ska behöva beskatta medborgarna.

I krigstider, både i förberedelser för och under pågående krig, gagnas staten av att ha en centralbank som kontrollerar utgivning av pengar. Genom att ge ut mer pengar som staten sedan kan spendera, så behöver staten inte finansiera kriget genom beskattning. Folk i gemen har nämligen något emot att skattmasen plötsligt dyker upp och ska ha mycket mer än tidigare. Framför allt om anledningen är att man ska köpa musköter och bomber för att angripa andra länder. Så det klart att staten, och historiskt kungen, gärna kringgick det problemet.

Det är klart lättare att trycka nya pengar och hävda att det är samma pengar som förr. Och helt enkelt köpa det som krävs från ägarna med hjälp av de nytryckta (förfalskade) pengarna. Problemet är att det leder till att alla pengar får lägre värde, dvs det som kallas inflation, men det är smällar man får ta om man ska utöva fina krig till statens och dess styrandes ära.

Under fredstid då? Jo, staten kan förstås dra nytta av att ha en centralbank även om det inte pågår eller planeras för krig. Genom att hela tiden skapa lite nya pengar så skapas också likviditet, i alla fall på pappret, vilket göder finanssektorn. Givetvis betyder detta också fördelar för banksystemet, som tjänar pengar på att låna ut de nya pengarna (som de ofta har centralbankens tillåtelse att skapa själva).

Bankirer har ju traditionellt varit viktiga för att finansiera staten, inte minst under krig innan pengar ersattes av pappersvalutor. För om det krävs att man lånar för att spendera så blir bankerna centrala. Men om man istället, som den moderna staten, tar på sig att skapa och “kontrollera” vad som är pengar så blir det klart enklare. En centralbank har dessutom ingen funktion i en ekonomi som har riktiga pengar, som t ex en guldmyntfot. För om pengar är varor så behövs inte någon utgivning och heller ingen kontroll över pengarna. Det är ju varan som är pengar, inte certifikat eller stämplar. Guld är guld.

Inte heller krävs någon som kontrollerar och justerar växelkurser om pengar är något verkligt. Även om olika länder kallade sin valuta olika saker - som kronor, mark, pund, franc, dollar osv - så var de namn på olika vikter av ädla metaller. Och x gram guld har samma relation till y gram guld oavsett vad de kallas. Växelkurser fluktuerar inte om pengar är varor - annat än om marknaden tror att det ljugs om hur mycket guld som faktiskt finns i reserverna.

Frågan som består är då om det krävs en centralbank att kontrollera vad guld är för att ekonomin inte ska gå i kras. Det är en fråga som framstår som löjlig. Men kan det möjligen vara så att en ekonomi inte klarar sig utan någon som ständigt manipulerar pengar för att vi inte ska bli offer för våra (och marknadens) djuriska andar? Den frågan borde framstå som ännu löjligare.

Det finns ingen anledning för vanligt folk, näringsliv eller en nationell ekonomi att ha en centralbank. Anledningen är helt och hållet statens. Och det är därför kanske inte så konstigt att svenska Riksbanken har ett så unket ursprung. Dess “business” är inget annat än unket.


Cospaias veckobrev

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev, Budkavlen.


Vi skickar ut Budkavlen varje fredag morgon. Det innehåller de senaste artiklarna som publicerats på cospaia.se.