Vad skapar tillväxt och välstånd?

post-thumb

När Adam Smith skrev sitt ekonomiska storverk Nationernas välstånd var den stora frågan varför vissa länder blivit rika medan andra inte lyckats. Frågan kvarstår relativt obesvarad trots ett kvarts millennium av ekonomiskt kunskapande. Hur kommer det sig? Svaret är att det är en oerhört komplex process, som antagligen beror på att en väldig massa saker händer på rätt sätt, vid rätt tid och i rätt ordning. Det finns inte en enskild orsak till välstånd.

Men därmed inte sagt att vi inte har en aning om varifrån välståndet kommer. Vi vet faktiskt ganska mycket. Inom nationalekonomin finns två framstående modeller som framhåller chocker utifrån (framför allt tekniska framsteg) eller inifrån (kompetensutveckling) som huvudsakliga orsaker. Idag är också den så kallade institutionella teorin inflytelserik, som hävdar att ett lands möjlighet att skapa generellt välstånd beror på goda institutioner (vilka definieras som regler och mönster som stödjer arbete, uppfinningsrikedom och entreprenörskap).

Just entreprenörskapet lyfts ofta fram som en “motor” i ekonomin, som därför också borde kunna förklara varför vissa länder lyckats ta sig ur den fattigdom som mänskligheten under nästan hela sin historia levt under. Men även om den förklaringsmodellen framstår som uppenbar så har den visat sig vara allt annat än enkel. Anledningen är att både fattiga och rika länder karakteriseras av entreprenörskap. Men i rikare länder handlar det om entreprenörskap som är nydanande och starkt värdeskapande medan det i fattiga länder handlar om att göra det man kan för att få mat på bordet (om man ens har ett bord). Vad är det som gör att det förra skapar generellt välstånd men inte det senare?

Trots att det snart är 250 år sedan Adam Smith skrev sitt storverk om just denna fråga har vi fortfarande rätt dålig koll på var välståndet kommer ifrån och hur det skapas. Även österrikisk ekonomi saknar en bra teori om detta även om den österrikiska synen på marknadsprocessen förstås är baserad på värdeskapande. Men mekanismerna bakom det generella välståndsskapandet saknas. Vi kan hänvisa till entreprenören, inte minst som hjälten som kullkastar tidigare produktion genom “kreativ förstörelse”. Men även om det är en mekanism och antagligen är en viktigt orsak så förklarar den inte hur, var, när eller varför generellt välstånd uppkommer. Kanske entreprenören i samklang med kapitalackumulering, en god arbetsmoral, samt produktiva värderingar? Men vi saknar detaljer om hur det går till och också förklaringsmodeller. Med andra ord: vi vet inte hur vi kan ta fattiga länder ur sin fattigdom. Fri handel och en frihetlig ekonomi är en bra början – och kanske nödvändiga – men det räcker inte att “bara” avreglera…


Cospaias veckobrev

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev, Budkavlen.


Vi skickar ut Budkavlen varje fredag morgon. Det innehåller de senaste artiklarna som publicerats på cospaia.se.