Javier Milei väcker Argentinarnas slumrande längtan efter frihet

post-thumb

Det kommande presidentvalet i Argentina skulle ha passerat ganska obemärkt i resten av världen, som vanligt, om det inte vore för en oväntad händelse som nu skapar internationella rubriker: den libertarianska kandidaten Javier Milei fick näst flest röster i första omgången i oktober och kommer nu att ställas mot peronisten Sergio Massa i andra omgången den 19 november.

Den karismatiska Milei har rört om i grytan i ett land som, efter årtionden av dålig förvaltning, har upplevt en av de mest brutala och förödande ekonomiska kriserna i ett västerländskt land. Argentinarna har genomlidit flera hyperinflationer, kriser, en ständig erodering av deras rikedom och kontinuerlig strukturell inflation. För närvarande lever cirka 40 % av befolkningen i fattigdom, och den årliga inflationstakten ligger på omkring 140 %.

Juan Domingo Peróns korporativa system satte standarden på 40-talet och utvecklades till en populistisk, protektionistisk och interventionistisk retorik som mer eller mindre har varit normen sedan dess. Med undantag för några enstaka perioder och trots att landet haft regeringar av olika slag, har de oftast delat en överdriven förkärlek för omfattande offentliga utgifter och penningtryckning. Resultatet är tydligt: en övergång från ett av världens rikaste länder i början av 1900-talet till den ekonomiska ruin vi ser idag.

De strukturella ekonomiska problemen i Argentina har sina rötter i en svårövervinnelig ond cirkel: det skadliga symbiotiska förhållandet mellan en politisk klass och en befolkning som är beroende av statliga utgifter. I detta scenario verkar nedgången oundviklig. Men när allt verkar hopplöst, dyker en ekonom med österrikiska influenser upp och föreslår att minska de offentliga utgifterna och stänga Argentinas centralbank – förslag som faktiskt fångar folkets uppmärksamhet.

Har alla argentinare plötsligt börjat läsa Mises och Hayek? Verkligheten är lite mer komplex än så, eftersom Javier Milei faktiskt är en högprofilerad personlighet, känd från sina framträdanden på TV och radio, som nyligen börjat sin politiska karriär. Med ett förflutet som fotbollsspelare och sångare i ett Rolling Stones-coverband, ett uppseendeväckande beteende och en excentrisk image, har den ekonomiprofessorn länge varit ett välkänt ansikte i argentinsk media som politisk kommentator. Känd som "El Peluca" (peruken) på grund av sitt ojämna, episka, Boris Johnson-liknande hår (som han hävdar är stylat av "den osynliga handen"), kombinerar Javier sin kunskap i ekonomi och libertarianism med en jordnära och stökig personlighet som tycks ha trollbundit den argentinska publiken. Visserligen är hans stil (ofta kryddad med svordomsfyllda tirader) kanske inte för alla, men han har valt att kliva ner från sin akademiska piedestal och sätta sig i smutsen för att utmana etablerade journalister och demagogiska kändisar.

Detta uppriktiga och något rustika tillvägagångssätt har gjort det möjligt för Milei att nå majoriteten av den argentinska befolkningen och lyfta fram frågor som tidigare inte diskuterats. Han har tålmodigt avlivat många myter och utbildat tittarna i allt från grundläggande moralfilosofi, som att det inte är okej att använda våld för att stjäla från andra bara för att de har mer, till mer komplexa ekonomiska frågor som att hyperinflation uteslutande är ett monetärt fenomen (och inflation i stort sett, i de flesta fall). Han har också tagit upp tabubelagda ämnen som social rättvisa eller kulturell marxism. Så stor blev hans popularitet att han bestämde sig för att starta en politisk karriär för några år sedan, först med Libertarian Party och sedan med den libertarian/konservativa koalitionen "La Libertad Avanza" (Friheten Framåt), genom vilken han blev medlem av underhuset 2021 (och vars officiella lön han varje månad lottar ut via sin hemsida) och som presidentkandidat kom tvåa i den första valomgången i oktober.

Så vad är hans förslag för att åter göra Argentina stort? Trots hans bombastiska retorik är hans program ganska förnuftigt och realistiskt, ibland till och med vagt och ljummet. Han förespråkar inte en anarkokapitalistisk revolution, utan erbjuder en serie åtgärder och steg för att gradvis och försiktigt styra ekonomin i rätt riktning. Offentliga utgifter ska inte skoningslöst skäras ned i ett land med så hög fattigdom, utan gradvis minska i kombination med optimerade sociala program, decentralisering av tjänster, minskning av ministerier och offentliga anställda, flexibilisering av arbetsmarknaden, energireform, privatisering av offentliga företag, skattesänkningar eller ett nytt arbetslöshetssystem, för att nämna några. Den åtgärd som skapat mest uppståndelse världen över är dock förslaget om att dollarisera ekonomin: det vill säga att anta den amerikanska dollarn som officiell valuta (en valuta som argentinarna redan föredrar och ofta använder istället för den devalverade peson) med ett system för öppen och fri valutakonkurrens på den privata marknaden, vilket till slut skulle leda till nedläggningen av Argentinas centralbank. Detta ska inte förväxlas med det misslyckade experimentet med konvertibilitetsplanen på 1990-talet, där peson helt enkelt var knuten till dollarn. Även om dollarisering inte är en universallösning och inte är utan utmaningar och risker, skulle det säkerligen skydda argentinarnas rikedom och begränsa regeringens impuls att trycka pengar, fungera som en motvikt och utgöra det bästa alternativet för att bekämpa landets systeminflation, som utförligt analyserats i Ocampo och Cachanoskys bok "Dolarización: Una Solución para la Argentina".

Milei har varit brutalt ärlig mot väljarna, och hans ärlighet verkar ha belönats snarare än straffats, som ofta är fallet i politiken. Han har inte en trollstav för att omedelbart lösa Argentinas djupt rotade och strukturella problem, men han kan ge argentinarna friheten och verktygen att sträva och blomstra. På ett ovanligt opolitiskt sätt hävdar han att det kan ta ungefär 35 år att lösa alla problem i landet efter att dessa åtgärder genomförts. Och många argentinare, kanske redan trötta på svekfulla och tomma löften, verkar redo att ta sig an uppgiften och förkroppsliga den gamla argentinska dygden som den magnifika Borges påminde om när han varnade för farorna med diktaturer under peronismens gryning.

Som libertarian är Milei fullt medveten om oligarkins järnlag, det politiska spelets perversa natur och dess begränsningar. Därför är möjligheterna att se sina åtgärder genomförda och att åstadkomma väsentliga förändringar begränsade. Men precis som Gramsci ansåg att socialismen borde införas i människors sinnen för att bli en del av det sunda förnuftet (en tes som tyvärr har lyckats i stor utsträckning), kommer frihet och välstånd bara när folket längtar efter det. Javier Mileis verkliga triumf ligger inte i valurnan eller potentiellt i regeringen: den är att han har hjälpt argentinarna att inse att de behöver och vill ha frihet.


Cospaias veckobrev

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev, Budkavlen.


Vi skickar ut Budkavlen varje fredag morgon. Det innehåller de senaste artiklarna som publicerats på cospaia.se.