Ekonomipriset 2023

post-thumb

Nu har vi fått besked om årets ekonomipris, eller Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2023 som det officiellt heter. Det går till Claudia Goldin på Harvard, “för att ha förbättrat vår förståelse av kvinnors arbetsmarknadsutfall”.

Goldin har studerat löneskillnaderna mellan män och kvinnor under 200 år för att se vad det finns för mönster och orsaker. Hennes slutsatser är att orsakerna skiftar över tid och rum. Forskningen handlar inte om att studera diskriminering i sig, utan hur vi kan förstå skillnaderna mellan mäns och kvinnors lönenivåer.

Frågan är uppenbart infekterad, vilket journalisterna på plats tydligt visade. De kunde inte ställa frågor utan att omedelbart diskutera diskriminering och policy. Även efter att professor Randi Hjalmarsson, som gav en överblick över Goldings forskning, påtalat att den inte handlar om varken diskriminering i sig eller policy utan är framför allt beskrivande.

Av Hjalmarssons överblick att döma ges priset för att Goldin har “grävt i arkiven” för att få fram över 200 år av data som tidigare inte varit tillgängliga. Och hon har sedan använt ett ekonomiskt ramverk för att förklara de mönster som framträder i denna data. Med andra ord faller även årets ekonomipris utanför vad Mises kallade ekonomi. Det är inte ekonomisk teori utan appliceringen av densamma (och, som flera gånger upprepades under livesändningen, att Goldin “grävt i arkiven” för att skapa nya data).

Mer information i pressmeddelandet, på Goldins sida hos Harvard, samt på Wikipedia.


Cospaias veckobrev

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev, Budkavlen.


Vi skickar ut Budkavlen varje fredag morgon. Det innehåller de senaste artiklarna som publicerats på cospaia.se.