Blockkedjeteknik är skräp

post-thumb

Ordet “blockchain” omges av en aura av framtid. Tack vare marknadsföring från företag som försöker sälja “blockchain” kan du för ditt inre öga föreställa dig en mångdimensionell glimrande topologi med pulserande informationsnoder. “Blockchain” som begrepp är perfekt för den som ämnar sälja hjärnkittlande framtidsanda.

Men lita inte på det futuristiska pulserande blåsvarta marknadsföringsmaterialet. Det är snarare detta som är sanningen om “blockchain”:

Det vill säga: blockkedja som teknikval är mycket sämre än alternativen på nästan samtliga fronter. Det funkar enbart om du inte har något annat alternativ.

Det enda problem som blockkedjeteknik kan lösa är problemet med tillit – genom att det kan utradera behovet av en centraliserad aktör som kan manipulera sanningen. Det visar sig att det enda sättet att lösa detta problem (att förinta behovet av en central “sanningssägare”) är att vara ineffektiv. Det måste vara oerhört dyrt att försöka manipulera sanningen. Så dyrt så att om du försöker: så ruinerar du dig själv.

Blockkedjeteknik är ointressant utom i de scenarier där det finns en sådan grad av korrumperad centralisering så att det är värt det att använda en sådan omständlig teknik som “blockkedja”.

Det behövs inte “blockkedja” för gräs, porr, eller för att driva en världsdator. Det är inte värt det. Dessa saker är åtminstone för stunden redan tillräckligt väl lösta. Och de är inte tillräckligt korrumperade för att det ska vara attraktivt att bygga upp en världsomspännande ineffektiv blockkedje-infrastruktur för att försvara sig själv mot korruptionen.

Så är inte fallet med Bitcoin. Hypotesen är nämligen att den globala centralbanksnäringen är så hopplöst korrumperad så att folk kan tycka att det är värt att lägga en hel del energi (bokstavligt talat) på att försöka skydda sig emot den.

Det är alltså inte blockchain som är intressant. Det är Bitcoin som är intressant. Och blockchain är i mitt tycke uteslutande intressant som en del av Bitcoin-protokollet.

Bitcoin, not blockchain

Bitcoin skapades specifikt för att lösa ett problem med moderna pengar. Grundaren (Satoshi Nakamoto) försökte skapa ett system där jämlikar kan kommunicera obehindrat utan ett behov av en mellanhand. Blockkedjan är en central del av denna lösning. Bitcoin beror på blockkedjan, och blockkedjan beror på bitcoin – de går inte att separera. Du kan inte säga “jag tror inte på bilen, men jag tror att ratten kan ha en framtid”.

Bitcoin behöver blockkedjan för att fungera, och blockkedjan behöver den inbyggda valutan (bitcoin) för att folk ska få incitament att ägna resurser åt att säkra blockkedjans integritet. Valutan måste kunna fungera som ett slags pengar, eftersom det bara är den som kan användas för att betala för säkerheten, och valutan måste ha trovärdiga monetära egenskaper som inte går att ändra.

Det finns ingen central plats inom “bitcoin” där du kan hitta sanningen. Det finns inget orakel. Varje deltagare i nätverket måste gå igenom hela historiken själv och själv verifiera äktheten på samtliga block (samlingar av transaktioner). Det är vansinnigt ineffektivt och långsamt, men också oerhört kraftfullt och rör sig än så länge obönhörligt framåt.

Men att tro att blockkedjetekniken har en framtid som lösning för vilket problem som helst är att låta sig själv missledas. Det finns inte just nu några andra trovärdiga tillämpningsområden för blockkedjeteknik utanför Bitcoin.

Det betyder inte att Bitcoin kommer att lyckas. Det betyder bara att om inte Bitcoin lyckas: så kommer ingen annan “krypto” lyckas heller.

För att parafrasera Andreas Antonopolous ur nedanstående video:

Bitcoin offrar transaktionshastighet och effektivitet och erbjuder istället frihet, global och öppen tillgång, innovation utan att du behöver tillstånd, och viktigast av allt: censurresistens. Om du inte är intresserad av dessa saker finns ingen anledning att offra transaktionshastighet.

(Scrolla fram till 5:39)


Cospaias veckobrev

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev, Budkavlen.


Vi skickar ut Budkavlen varje fredag morgon. Det innehåller de senaste artiklarna som publicerats på cospaia.se.