Åt helvete med inflationen!

post-thumb

När priserna på varor och tjänster stiger får människor det sämre. Det är inte något som potentiellt kan hända någon gång i framtiden, utan det sker omgående. Pengar som igår kunde köpa en viss mängd varor kan nu bara köpa en mindre mängd varor. Inflation gör människor fattigare.

Som mest tycks människor oroa sig för hyperinflation. En sådan extrem inflation vore självklart förödande, men all inflation, stor som liten, är en plåga. Till exempel kunde barn för 20 år sedan köpa 50-öres tuggummin. Nu är inte bara dessa tuggummin historia, utan även 50-öringen. Det är inte en hyperinflation som orsakat detta, utan en måttlig inflation.

Varje människa känner av inflationens verkan i sin vardag. Och varje människa är emot högre priser. Men alla politiska partier är för högre priser. De säger, som de fått lära sig av nationalekonomerna, att inflation är ett smörjmedel för ekonomin. Hade det inte varit inflation skulle människor aldrig göra några inköp, utan i stället sitta på sina pengar tills svälten tog livet av dem. Är detta rimligt?

Nä. Priserna på mobiltelefoner sjunker ständigt. En gammal iPhone är idag betydligt billigare än när den först släpptes. Ändå köpte människor den då. De ville inte vänta helt enkelt. Så kommer det också vara om priserna på alla varor sjönk. Människor skulle köpa mat, dataspel och bilar, för att de vill ha dessa varor. Och de skulle kunna köpa mer än de gör idag, eftersom priserna skulle vara lägre.

Stödet för inflationen kan i stället förklaras av att inflation är ett ekonomiskt maktmedel. Det är Sveriges riksbank, som genom sitt skapande av nya pengar, orsakar inflation. Genom sina tryckpressar omfördelar den resurser från vanliga människor till politikerna. Det är staten som kommer i besittning av de nya pengarna först och det är vanliga människor som tvingas betala högre priser.

Detta år kan säkert en viss del av inflationen förklaras med logistikproblem i spåren av coronapandemin. Men prishöjningarna som detta orsakar eldas på av Riksbanken. Den är skapare av inflation och fattigdom. Inför Riksbankens prishöjningar kan vi inte göra något annat än att utbrista: Åt helvete med inflationen!


Få vårt veckobrev

Är innehållet här intressant och relevant för dig? Då borde du prenumerera på vårt nyhetsbrev, Budkavlen.Vi skickar ut Budkavlen varje fredag morgon. Det innehåller de senaste artiklarna som publicerats på cospaia.se.